Pelsdyr

Rådgivning af minkavlere

Vi har hos Ribe-egnens Dyrlæger to dyrlæger, som er specialiseret i rådgivning og problemløsning hos vore minkavlere.

Chefdyrlæge Peter Vase Hansen har i hele sin aktive dyrlægekarriere været dyrlæge for en række minkbesætninger og har derfor stor erfaring med løsning af problemstillinger, som kan opstå i en moderne minkproduktion.

Dyrlæge Tina L. Klijnstra har ligeledes sundhedsrådgivning i minkbesætninger som et speciale, og har de sidste par år været besætningsdyrlæge i en række minkbesætninger. Begge dyrlæger deltager løbende kurser på området, således at de kan være i besiddelse af den nyeste viden omkring minkproduktion.

Som besætningsdyrlæger varetager vi - i samarbejde med minkavleren
- at alle lovgivningsmæssige rammer omkring sundhedsrådgivning bliver overholdt gennem 4 årlige besøg.

Besøgene er spredt over året og indeholder - foruden en status over besætningens aktuelle tilstand – en gennemgang af problemstillinger, som minkavleren skal være opmærksom på i den kommende periode.

Ydermere har vi fokus på forebyggelse af problemer i besætninger.

Vi har en produktionsteknisk tilgang til rådgivningen og har erfaring for, at den bedste måde at optimere produktionen på, er at forebygge frem for at helbrede.

Ofte er et samspil mellem fodringskonsulent og dyrlæge den bedste indfaldsvinkel til løsning af vanskelige problemstillinger i en minkbesætning, hvorfor vi gerne samarbejder med din fodringskonsulent.

Sidst – men absolut ikke mindst – har vi gennem vores døgnvagt et beredskab, som er klar til at løse akutte problemer i din besætning, også uden for normal åbningstid.

Tilmeld dig Netdyredoktors nyhedsbrev Vi er en del af VetFamily, som står bag Netdyredoktor.

Tilmeld dig Netdyredoktors nyhedsbrev og få nyheder om dyrs sundhed, tips til træning og masser af gode tilbud.